Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03

NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

O IZBIE

Izba Notarialna w Szczecinie powstała 1 stycznia 2005 roku i zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie skupia wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie notarialne w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Organami Izby Notarialnej w Szczecinie są:

  • Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby,
  • Rada Izby Notarialnej.

W ramach Izby Notarialnej w Szczecinie istnieje również Sąd Dyscyplinarny, który powołany jest do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz Zespół do spraw Wizytacji, który powołany jest do przeprowadzania wizytacji w kancelariach notarialnych.

W dniu 21 stycznia 2005 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Szczecinie, w którym uczestniczyli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Sylweriusz M. Królak i prezes Krajowej Rady Notarialnej not. Zbigniew Klejment.

Na terenie Polski istnieje obecnie 11 izb notarialnych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Izba Notarialna w Szczecinie wraz z pozostałymi izbami oraz Krajową Radą Notarialną tworzą samorząd notarialny. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, natomiast na obszarze właściwości izby notarialnej nadzór nad notariuszami wykonuje również Rada Izby.

Radę Izby Notarialnej, czyli wchodzących w jej skład prezesa i wiceprezesa oraz członków - wybiera walne zgromadzenie notariuszy. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Ewa Biskupska2014-04-01 15:04
Ostatnia zmiana:Ewa Biskupska2023-04-06 10:01
Publikacja:Ewa Biskupska2014-04-01 15:04
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.