SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2024 R. - IV ROK

2024-05-09 11:38 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie ("Ustawa"), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

2. Projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

3. Płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

więcej...

2024-04-26 15:06 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 17.05.2024 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: doradca podatkowy Michał Wojtas

będzie
Wykładowca: notariusz Joanna Krasocka


2024-04-12 12:09 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że egzamin próbny odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy placu Kilińskiego 3 w Szczecinie w sobotę 20 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00. Aplikanci winni stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie o godz. 9.30. Każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).


2024-03-01 11:27 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 13.04.2024 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki, Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: dr hab. Prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska

oraz

Sobota 13.04.2024 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki, Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: dr hab. Prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska


2024-03-01 11:25 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 02.03.2024 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Sara Mioduszewska

będzie
Wykładowca: Notariusz Sławomir Szapiaczan


2024-02-28 10:55 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Zaplanowane zajęcia w dniu 01.03.2024 r. w godz. 14:00-20:30 z Sędzią SA w Szczecinie Leonem Miroszewskim oraz doradcą podatkowym Małgorzatą Chojnowską zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.


2024-02-16 10:47 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 17.02.2024 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. Prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

oraz

Sobota 17.02.2024 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. Prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk


2024-02-16 10:47 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Zaplanowane zajęcia w dniu 16.02.2024 r. w godz. 17.30-20.30 z Sędzią SO dr Tomaszem Radkiewiczem zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.


2024-01-19 08:55 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Piątek 19.01.2024 roku
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Sędzia SA w Szczecinie Leon Miroszewski

będzie
Wykładowca: Notariusz Sara Mioduszewska

oraz

Sobota 20.01.2024 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Prof. UMCS Marek Kolasiński

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.