SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2023 R. - IV ROK

2023-06-02 09:29 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia w dniu 03.06.2023 r. w godz. 12:30-15:30 z Notariuszem dr Andrzejem Szeredą zamiast w formie stacjonarnej odbędą się online.


2023-05-25 11:32 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2023-05-24 15:47 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie ("Ustawa"), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

2. Projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

3. Płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

więcej...

2023-05-12 11:51 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Piątek 02.06.2023 roku
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie
Wykładowca: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

oraz

Piątek 16.06.2023 roku
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

będzie
Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski2023-05-12 11:47 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Piątek 19.05.2023 roku
godz. 1500 - 1800 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Sędzia SO dr Tomasz Radkiewicz

będzie
Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski


2023-05-12 11:43 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 19.05.2023 r. w godz. 14:00-17:00 z sędzią SO w Szczecinie dr Tomaszem Radkiewiczem zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


2023-04-20 13:44 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że egzamin próbny odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy placu Kilińskiego 3 w Szczecinie w sobotę 22 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00. Aplikanci winni stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Szczecinie o godz. 9.30. Każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).


2023-02-28 14:09 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 18.03.2023 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Jacek Olszewski

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

oraz

Sobota 18.03.2023 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Jacek Olszewski

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk2023-02-28 14:05 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Sobota 04.03.2023 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: Notariusz Jacek Olszewski

oraz

Sobota 04.03.2023 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: Notariusz Jacek Olszewski2023-02-24 10:24 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Piątek 03.03.2023 roku
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Doradca podatkowy Małgorzata Chojnowska

będzie
Wykładowca: Zastępca notarialny Sara Mioduszewska

oraz

Sobota 04.03.2023 roku
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Zastępca notarialny Sara Mioduszewska

będzie
Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki, Notariusz Grzegorz Mikołajczuk2023-01-30 09:39 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

Piątek 17.02.2023 roku
godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: notariusz Joanna Krasocka

będzie
Wykładowca: dr hab. prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: sędzia dr Tomasz Radkiewicz

będzie
Wykładowca: dr hab. prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

oraz

Sobota 18.02.2023 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie
Wykładowca: sędzia dr Tomasz Radkiewicz

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. prof. US Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie
Wykładowca: notariusz Joanna Krasocka


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.