SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2023 R. - III ROK

2023-10-30 08:48 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Zajęcia w dniu 25 listopada br. zamiast dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej poprowadzi dr Michał Wojdała.


2023-10-30 08:47 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2023-10-06 09:35 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 06.10.2023 r. w godz. 14:00-20:30 z notariuszem Piotrem Skibińskim zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


2023-05-24 15:53 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie ("Ustawa"), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

2. Projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

3. Płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

więcej...

2023-05-19 10:45 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

Piątek 19.05.2023 roku
godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz

będzie
Wykładowca: mgr Karolina Słotwińska

oraz

Sobota 20.05.2023 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz

będzie
Wykładowca: mgr Karolina Słotwińska


2023-05-12 11:40 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 19.05.2023 r. w godz. 17:30-20:30 z sędzią SO w Szczecinie dr Tomaszem Radkiewiczem zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


2023-05-10 12:22 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 12.05.2023 r. w godz. 17:30-20:30 oraz zajęcia 13.05.2023 r. w godz. 12:30-15:30 z sędzią SA w Szczecinie Beatą Górska zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


2023-05-10 09:36 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 13.05.2023 r. w godz. 9:00-12:00 z not. Joanną Krasocką zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


2023-04-20 13:46 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że kolokwium odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy placu Kilińskiego 3 w Szczecinie w sobotę 22 kwietnia 2023 roku w godz. od 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia w Szczecinie o godz. 9.30. Każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin.


2023-04-11 13:48 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

Piątek 14.04.2023 roku
godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: Notariusz Joanna Krasocka

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie
Wykładowca: Notariusz Waldemar Chwiałkowski

oraz

Sobota 15.04.2023 roku
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Waldemar Chwiałkowski

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: Notariusz Joanna Krasocka

będzie
Wykładowca: Notariusz Grzegorz Mikołajczuk


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.