SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2022 R. - IV ROK

2022-05-30 12:46 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia 10.06.2022 r. w godz. 17.30-20.30 z ref. SR Bartoszem Kowalskim zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione 3.06.2022 roku o godz. 17.30.


2022-05-30 11:56 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2022-05-23 12:01 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

Piątek 10.06.2022 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Wykładowca: Sędzia SA w Szczecinie Leon Miroszewski

będzie

Wykładowca: not. Przemysław Biernacki

oraz

Sobota 11.06.2022 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Wykładowca: not. Przemysław Biernacki

będzie

Wykładowca: Sędzia SA w Szczecinie Leon Miroszewski


2022-05-09 11:37 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że egzamin próbny odbędzie się w Szkole Podstawowej w Przecławiu przy ul. Przecław 27a w Przecławiu w sobotę 14 maja 2022 roku o godz. 10.00. Aplikanci winni stawić się w Szkole Podstawowej w Przecławiu o godz. 9.30. Każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).


2022-04-26 11:38 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

2. projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

3. płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2022-04-04 12:49 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Sobota 09.04.2022 r.

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast zajęć z not. Grzegorzem Mikołajczukiem i not. Przemysławem Biernackim zajęcia odbędą się z not. Małgorzatą Muszalską.


2022-03-17 11:04 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Sobota 11.06.2022 r.

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo o notariacie
Wykład: Status zawodowy notariusza -zagadnienia wybrane - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

zamiast

Notariusza dr Andrzeja Jana Szeredy

poprowadzi

Notariusz Przemysław Biernacki


2022-03-17 10:58 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Piątek 8.04.2022 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Prawo o notariacie
Zastępca Notarialny Sławomir Szapiaczan

Wykład: Powoływanie i odwoływanie notariuszy - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo Gospodarcze
Sędzia SA w Szczecinie Krzysztof Górski

Wykład: Spółka komandytowo – akcyjna - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

Piątek 24.06.2022 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Prawo Gospodarcze
Sędzia SA w Szczecinie Krzysztof Górski

Wykład: Spółka komandytowo – akcyjna - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo o notariacie
Zastępca Notarialny Sławomir Szapiaczan

Wykład: Powoływanie i odwoływanie notariuszy - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2022-01-25 11:36 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Zajęcia z prof. Markiem Kolasińskim odbędą się 27.01.2022 r. w godz. 1800 - 2100.


2022-01-19 11:31 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych IV roku:

w dniu 22.01.2022 r. w godzinach 900 – 1200 odbędą się zajęcia z dnia 4.02.2022 r. (piątek)

Seminarium/Warsztaty: Repetytorium przedegzaminacyjne - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowcy: notariusz Przemysław Biernacki i notariusz Grzegorz Mikołajczuk


2022-01-18 13:36 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Zaplanowane zajęcia w dniu 22.01.2022 r. w godz. 900 - 1200 z prof. Markiem Kolasińskim zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.21 s.