SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2022 R. - III ROK

2022-11-02 09:13 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

Piątek 4.11.2022 roku
godz. 14:00-17:00 - 4 godz.

zamiast
Wykładowca: notariusz Anna Karkota

będzie
Wykładowca: notariusz Grzegorz Mikołajczuk


2022-11-02 09:11 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2022-05-27 10:37 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Zaplanowane zajęcia w dniu 7.05.2022 r. w godz. 9:00-12:00 z dr Waldemarem Chwiałkowskim zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 28.05.2022 r. od godziny 9:15.


2022-04-26 11:44 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że kolokwium odbędzie się w Szkole Podstawowej w Przecławiu przy ul. Przecław 27a w Przecławiu w sobotę 14 maja 2022 roku w godz. od 10.00 do 18.00. Aplikanci winni stawić się Szkole Podstawowej w Przecławiu o godz. 9.30. Każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 pełnych godzin.


2022-04-26 11:28 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacjiaplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

2. projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

3. płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2022-04-19 11:11 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Informujemy, że kolokwium zaplanowane na dzień 14 maja 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się w formie elektronicznej lub odręcznej zgodnie z Regulaminem kolokwium §3 pkt. 1. w Szkole Podstawowej w Przecławiu przy ul. Przecław 27a w Przecławiu.


2022-02-23 11:31 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Informujemy, że kolokwium zaplanowane na dzień 14 maja 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się w formie elektronicznej lub odręcznej zgodnie z Regulaminem kolokwium §3 pkt. 1.

Załączniki:

2022-01-24 13:05 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.