SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2022 R.

2022-10-05 10:33 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Informujemy, że od października zajęcia będą się odbywać stacjonarnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Maksymiliana Golisza 10b w Szczecinie.


2022-09-08 13:07 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • Ksero Uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2023 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 2 - 9 listopada 2022 r. lub w dniach 1 - 7 grudnia 2022 r. (data wpływu).


2022-01-18 09:04 #

LEGENDA DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ


2022-01-10 13:55 #

INFORMACJA O OPŁACIE ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2022 roku wynosi

  • dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł,
  • dla aplikantów IV-tego roku - 2.925,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Szczecinie
nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649
wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię oraz rok naboru na aplikację
w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.


2021-12-20 11:51 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Szanowni Państwo,

Zajęcia seminaryjne rozpoczynające się od 14 stycznia 2022 r. prowadzone będą zgodnie z Uchwałą Nr 3/10/2021 Rady Izby Notarialnej w Szczecinie z dnia 13 października 2021 r. tj. przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających komunikację na odległość między wykładowcą, a aplikantami.

Szkolenia online będą realizowane na platformie Teams firmy Microsoft.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.