SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - IV ROK

2021-09-14 10:32 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2021-06-01 15:08 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2021-04-22 09:45 #

KOMUNIKAT – ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Sobota 24.04.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Prawo Gospodarcze
Sędzia SA w Szczecinie Leon Miroszewski

Wykład: Podziały, połączenia i przekształcenia spółek, reprezentacja (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo Podatkowe
Doradca Podatkowy Michał Wojtas

Wykład: Ordynacja Podatkowa oraz pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

Sobota 24.04.2021 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Prawo Podatkowe
Doradca Podatkowy Michał Wojtas

Wykład: Ordynacja Podatkowa oraz pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo Gospodarcze
Sędzia SA w Szczecinie Leon Miroszewski

Wykład: Podziały, połączenia i przekształcenia spółek, reprezentacja (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.