SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - III ROK

2021-11-30 09:58 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

Piątek 3.12.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Wykład: Zasady Biurowości Kancelarii - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

zamiast

Wykładowca: not. Barbara Kapała-Łosak

zajęcia poprowadzi

Wykładowca: Zastępca notarialny Julia Słota-Bandura/p>

Zajęcia odbędą się w formie online !


2021-11-30 09:24 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2021-11-24 14:01 #

STANOWISKO RADY IZBY NOTARIALNEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE WYKONYWANIA PRZEZ APLIKANTA NOTARIALNEGO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH Z UPOWAŻNIENIA SWOJEGO PATRONA


2021-10-04 09:25 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:

zamiast

Piątek 15.10.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.
oraz godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Wykład: Umowa o dożywocie (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda), Umowa o dożywocie (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Barbara Kapała-Łosak

będzie

Wykład: Postępowanie upadłościowe w praktyce notarialnej (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).,Postępowanie upadłościowe w praktyce notarialnej (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk/p>

oraz

zamiast

Piątek 18.11.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
oraz godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Wykład: Postępowanie upadłościowe w praktyce notarialnej (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).,Postępowanie upadłościowe w praktyce notarialnej (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk/p>

będzie

Wykład: Umowa o dożywocie (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda), Umowa o dożywocie (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Barbara Kapała-Łosak


2021-08-20 12:45 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Informujemy, że kolokwium zaplanowane na dzień 11 września 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się w formie elektronicznej lub odręcznej zgodnie z Regulaminem kolokwium §3 pkt. 1.

Deklaracje o wyborze formy prosimy składać do dnia 27 sierpnia (piątek) 2021 roku.


2021-07-16 13:01 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 11 września 2021 roku.

Załączniki:

2021-06-18 14:42 #

KOMUNIKAT- DODATKOWY (ZALEGŁY) WYKŁAD

Piątek 2.07.2021 roku

godz. 1700

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Dr Waldemar Chwiałkowski
Warsztaty:
PRAWO CYWILNE MATERIALNE


2021-05-28 15:14 #

KOMUNIKAT - ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Zaplanowane zajęcia w dniu 28.05.2021 r. o godz. 17:00 z dr Waldemarem Chwiałkowskim zostają odwołane z przyczyn zdrowotnych. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.


2021-05-13 14:50 #

KOMUNIKAT- DODATKOWY (ZALEGŁY) WYKŁAD

Sobota 15.05.2021 roku

godz. 900 - 1500

Ustawa Kodeks Pracy i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Sędzia SA w Szczecinie Beata Górska

Wykład:
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Praktyce


2021-05-12 13:23 #

KOMUNIKAT- DODATKOWY (ZALEGŁY) WYKŁAD

Piątek 28.05.2021 roku

godz. 1700

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Dr Waldemar Chwiałkowski

Warsztaty:
Prawo Cywilne Materialne


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.