SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - III ROK

2021-02-18 12:07 #

KOMUNIKAT – ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Piątek 19.03.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w praktyce.
Sędzia SA w Szczecinie Beata Górska

Wykład:
Zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo Cywilne Materialne
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Ograniczenia w obrocie nieruchomościami (zakazy zbywania, zbywanie pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu itd) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

Piątek 7.05.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo Cywilne Materialne
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Ograniczenia w obrocie nieruchomościami (zakazy zbywania, zbywanie pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu itd) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w praktyce.
Sędzia SA w Szczecinie Beata Górska

Wykład:
Zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2021-02-18 10:32 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2021-01-18 11:58 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2021-01-15 11:38 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium dla aplikantów notarialnych, które zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia zgodnie z art.22a ustawy Prawo o notariacie, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.