SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - II ROK

2021-01-15 09:36 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH NA 2021 R.


2020-12-30 11:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

zamiast

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo Wodne, Ustawa o Lasach i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo pierwokupu – zbiorcze omówienie wszystkich przypadków i zbieg prawa pierwokupu (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 05.03.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

zamiast

Piątek 05.03.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo Wodne, Ustawa o Lasach i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo pierwokupu – zbiorcze omówienie wszystkich przypadków i zbieg prawa pierwokupu (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2020-12-21 10:32 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.