SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - II ROK

2021-10-08 09:19 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

zamiast

Sobota 16.10.2021 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Wykład: Prawo o księgach wieczystych i hipotece - część historyczna - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie

Wykład: Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Radca prawny Zbigniew Olech

oraz

zamiast

Piątek 19.11.2021 roku

godz. 1400 - 1700

Wykład: Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Radca prawny Zbigniew Olech

będzie

Wykład: Prawo o księgach wieczystych i hipotece - część historyczna - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski


2021-09-24 14:48 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2021-09-24 14:26 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Piątek 01.10.2021 roku

Wykład: Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Sędzia SO w Szczecinie dr Tomasz Radkiewicz

zamiast

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

odbędą się

Piątek 01.10.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.


2021-09-15 14:48 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

zamiast

Piątek 15.10.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.
oraz godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Wykład: Dziedziczenie gospodarstw rolnych, ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi (cz. 1) - wg tematów i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Dziedziczenie gospodarstw rolnych, ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi (cz. 2) - wg tematów i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Janusz Sokół

będzie

Wykład: Prawo lokalowe (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo lokalowe (cz. 3) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

oraz

zamiast

Piątek 6.11.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
oraz godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Wykład: Prawo lokalowe (cz. 2) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo lokalowe (cz. 3) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Notariusz Przemysław Biernacki i Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

będzie

Wykład: Dziedziczenie gospodarstw rolnych, ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi (cz. 1) - wg tematów i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Dziedziczenie gospodarstw rolnych, ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi (cz. 2) - wg tematów i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Janusz Sokół


2021-06-10 14:36 #

KOMUNIKAT - ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Zaplanowane zajęcia w dniu 12.06.2021 r. w godz. 12:30-15:30 z dr Przemysławem Kledzikiem zostają odwołane z przyczyn osobistych.


2021-03-09 14:17 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH W 2021 R. ZE WSKAZANYMI PATRONAMI


2021-03-01 13:48 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Sobota 6.03.2021 roku

godz. 1200 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Postępowanie cywilne
Sędzia SR w Szczecinie Arkadiusz Grzelczak

Wykład:
Postępowanie egzekucyjne, tytuły egzekucyjne - art. 777 KPC (cz. 1) - wg tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Prawo o księgach wieczystych w hipotece
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

Sobota 10.04.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Prawo o księgach wieczystych w hipotece
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Postępowanie cywilne
Sędzia SR w Szczecinie Arkadiusz Grzelczak

Wykład:
Postępowanie egzekucyjne, tytuły egzekucyjne - art. 777 KPC (cz. 1) - wg tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2021-01-15 09:36 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH NA 2021 R.


2020-12-30 11:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

zamiast

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo Wodne, Ustawa o Lasach i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo pierwokupu – zbiorcze omówienie wszystkich przypadków i zbieg prawa pierwokupu (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 05.03.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

zamiast

Piątek 05.03.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo Wodne, Ustawa o Lasach i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo pierwokupu – zbiorcze omówienie wszystkich przypadków i zbieg prawa pierwokupu (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.