SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - I ROK

2021-09-24 14:14 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

zamiast

Piątek 15.10.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Wykład: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie

Wykład: Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Zastępca notarialny Julia Słota-Bandura

oraz

zamiast

Sobota 20.11.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Wykład: Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Zastępca notarialny Julia Słota-Bandura

będzie

Wykład: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski


2021-09-24 10:31 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2021-09-14 10:50 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

zamiast

Piątek 15.10.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Wykład: Prawo konstytucyjne. Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w orzecznictwie cywilnego - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Radca Prawny dr Przemysław Mijal.

będzie

Wykład: Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

oraz

zamiast

Piątek 15.10.2021 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Wykład: Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie

Wykład: Prawo konstytucyjne. Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w orzecznictwie cywilnego - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Wykładowca: Radca Prawny dr Przemysław Mijal.


2020-12-30 11:03 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

zamiast

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Sobota 20.03.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – część historyczna – monografie różnych autorów i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

zamiast

Sobota 20.03.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – część historyczna – monografie różnych autorów i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.