SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R. - I ROK

2020-12-30 11:03 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

zamiast

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Sobota 20.03.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – część historyczna – monografie różnych autorów i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

oraz

zamiast

Sobota 20.03.2021 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – część historyczna – monografie różnych autorów i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Referendarz SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

będzie

Piątek 22.01.2021 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład:
Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (cz. 1) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2020-12-21 10:31 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.