SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2021 R.

2021-12-03 10:03 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną tym faktem koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 roku, zajęcia przechodzą na formę zdalną (platforma Microsoft Teams).


2021-10-19 10:36 #

KOMUNIKATU DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • Ksero Uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2022 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 3 - 9 listopada 2021 r. lub w dniach 24 listopada - 30 listopada 2021 r. (data wpływu).


2021-09-23 10:02 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Zajęcia seminaryjne rozpoczynające się od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z Uchwałą Nr 5/11/2020 Rady Izby Notarialnej w Szczecinie z dnia 03 listopada 2020 r prowadzone będą stacjonarnie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 71-332 Szczecin.


2021-01-04 08:54 #

INFORMACJA O OPŁACIE ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2021 roku wynosi

  • dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł,
  • dla aplikantów IV-tego roku - 2.925,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Szczecinie
nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649

wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię oraz rok naboru na aplikację

w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.