SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2020 R. - III ROK

2020-06-17 10:36 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2020-02-14 12:59 #

OGŁOSZENIE O TERMINIE KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 9 maja 2020 roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.