SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2020 R.

2020-10-08 11:18 #

KOMUNIKATU DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • Ksero Uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2021 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 20 – 26 października 2020 r. lub w dniach 27 listopada - 4 grudnia 2020 r. (data wpływu).


2020-09-23 11:40 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Zajęcia seminaryjne rozpoczynające się od 02 października 2020 r. prowadzone będą zgodnie z Uchwałą NR 10/04/2020 Rady Izby Notarialnej w Szczecinie z dnia 09 kwietnia 2020 r. tj. przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających komunikację na odległość między wykładowcą a aplikantami.

Szkolenia online będą realizowane jak w I półroczu br. na platformie Teams firmy Microsoft.

Harmonogram szkoleń, na chwilę obecną pozostaje bez zmian, w przeciwnym wypadku zamieszczony zostanie odpowiedni komunikat.


2020-04-21 13:27 #

Biuletyn Informacji Publicznej WYKAZ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ICH PATRONÓW W 2020 R.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieEwa Biskupska2020-04-23 13:22:26
ostatnia zmianaEwa Biskupska2020-04-23 13:22:26
publikacjaEwa Biskupska2020-04-23 13:22:26

2020-03-12 11:20 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zarażeń koronawirusem w Polsce oraz biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Państwowego Zakładu Higieny, a także kierując się troską o zdrowie aplikantów i wykładowców, zajęcia seminaryjne w dniach 20 i 21 marca 2020 r.zostają odwołane.

Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów.


2020-01-10 09:58 #

INFORMACJA O OPŁACIE ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2020 roku wynosi

  • dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.590,00 zł,
  • dla aplikantów IV-tego roku - 2.795,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Szczecinie
nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649

wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię oraz rok naboru na aplikację

w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.


2019-10-11 14:11 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • kserokopię uchwały komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej;
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 22 – 28 października 2019 r. lub w dniach 19 - 25 listopada 2019 r. (data wpływu).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.