SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2020 R.

2019-10-11 14:11 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • kserokopię uchwały komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej;
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony w dniach 22 – 28 października 2019 r. lub w dniach 19 - 25 listopada 2019 r. (data wpływu).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.