SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2019 R. - IV ROK

2019-06-26 15:48 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY

Piątek 28.06.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Wykład
PRAWO GOSPODARCZE
Kodeks spółek handlowych - wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa kodeks spółek handlowych i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

zamiast

Dr hab. Prof. US Zbigniew Kuniewicz

będzie

Notariusz Dobrosława Kuniewicz


2019-06-24 14:30 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2019-06-24 14:22 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że zajęcia zaplanowane na 19.01.2019 r. zostały przeniesione na 28.06.2019 r.

Piątek 28.06.2019 roku

godz. 800 - 1400 - 8 godz.

Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego,normy kolizyjne i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Zastępca Notarialny Marcin Margoński

Wykład:
Prawo prywatne międzynarodowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).


2019-05-10 13:06 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

więcej...

2019-04-04 14:06 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 15.06.2019 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Warsztaty
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Ochrona danych osobowych i pozostałe zagdanienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o ochronie danych osobowych i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Anna Karkota-Żukowska

będzie

Warsztaty
PRAWO O NOTARIACIE
Repetytorium przedegzaminacyjne. Egzamin notarialny w praktyce.
Kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Jacek Olszewski


Sobota 29.06.2019 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Warsztaty
PRAWO O NOTARIACIE
Repetytorium przedegzaminacyjne. Egzamin notarialny w praktyce.
Kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Jacek Olszewski

będzie

Warsztaty
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Ochrona danych osobowych i pozostałe zagdanienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o ochronie danych osobowych i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Anna Karkota-Żukowska


2019-03-05 14:05 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 08.03.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Konwersatorium
PRAWO PODATKOWE
Podatek od towarów i usług (cz. III ) - wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o pdatku od towarów i usług i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Doradca Podatkowy Katarzyna Mateuszczyk-Szajkowska

będzie

Wykład
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Prof. Kinga Flaga Gieruszyńska


Sobota 06.04.2019 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Wykład
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Prof. Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie

Konwersatorium
PRAWO PODATKOWE
Podatek od towarów i usług (cz. III ) - wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o pdatku od towarów i usług i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Doradca Podatkowy Katarzyna Mateuszczyk-Szajkowska


2019-03-05 14:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 08.03.2019 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Wykład
PRAWO O NOTARIACIE
Postępowania dyscyplinarne oraz etyka notariusza wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo o notariacie, Kodeks etyki notariusza i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Bożena Błażewicz

będzie

Wykład
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Prof. Kinga Flaga Gieruszyńska


Sobota 06.04.2019 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Wykład
PRAWO CYWILNE MATERIALNE
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Prof. Kinga Flaga Gieruszyńska

będzie

Wykład
PRAWO O NOTARIACIE
Postępowania dyscyplinarne oraz etyka notariusza wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo o notariacie, Kodeks etyki notariusza i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Notariusz Bożena Błażewicz


2019-01-09 13:37 #

KOMUNIKAT - ZMIANA GODZIN SZKOLENIA

Nastąpiła zmiana godzin wykładów zaplanowanych na 11.01.2019 r.

zamiast: godz. 900 - 1530

będzie: godz. 1400 - 2030


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.18 s.