SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2019 R. - III ROK

2019-03-26 09:17 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 24.05.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Wykład
PRAWO GOSPODARCZE
Postępowanie upadłościowe (cz. III) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Sędzia SR w Szczecinie Jarosław Łazarski

będzie

Warsztaty
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE
Weksel i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo wekslowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Radca Prawny Mariusz Kowalewski


Piątek 14.06.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Warsztaty
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE
Weksel i pozostałe zagadnienia - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo wekslowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Radca Prawny Mariusz Kowalewski

będzie

PRAWO GOSPODARCZE
Postępowanie upadłościowe (cz. III) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Prawo upadłościowe i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Sędzia SR w Szczecinie Jarosław Łazarski


2019-03-26 09:15 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2019-01-24 08:20 #

OGŁOSZENIE O TERMINIE KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 11 maja 2019 roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.

W załączeniu Regulamin kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.