SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2019 R. - I ROK

2019-03-05 13:52 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 05.04.2019 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Wykład/ Seminarium
PRAWO O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Ref. Sądu Rejonowego w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie

Wykład/ Seminarium
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Reprezentacja dziecka przez rodziców i umowy z małoletnim (cz. II) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Anna Karkota-Żukowska


Piątek 22.03.2019 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Wykład/ Seminarium
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Reprezentacja dziecka przez rodziców i umowy z małoletnim (cz. II) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Anna Karkota-Żukowska

będzie

Wykład/ Seminarium
PRAWO O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Ref. Sądu Rejonowego w Stargardzie Bartosz Kowalski


2019-03-05 13:37 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 26.04.2019 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Wykład/ Seminarium
PRAWO O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Ref. Sądu Rejonowego w Stargardzie Bartosz Kowalski

będzie

Wykład
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa, zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego (cz. I) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o samorządzie gminnym i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

dr Zbigniew Olech


Piątek 18.10.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Wykład
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa, zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego (cz. I) - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o samorządzie gminnym i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

dr Zbigniew Olech

będzie

Wykład/ Seminarium
PRAWO O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
Prawo o księgach wieczystych i hipotece - wg zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).

Ref. Sądu Rejonowego w Stargardzie Bartosz Kowalski


2019-03-05 11:38 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2019-02-22 15:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 22.03.2019 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński

będzie

Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Anna Karkota–Żukowska


Piątek 26.04.2019 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Anna Karkota–Żukowska

będzie

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin (legenda).
Notariusz Piotr Skibiński


2019-02-13 13:31 #

KOMUNIKAT - ZMIANA KOLEJNOŚCI WYKŁADÓW

Piątek 22.02.2019 r.

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Sędzia SA Beata Górska
Wykład

Piątek 22.02.2019 r.

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Status zawodowy notariusza – zagadnienia wybrane. Kodeks etyki notariusza – tajemnica zawodowa.
Dr Rafał Wrzecionek
Wykład


2019-01-09 13:34 #

KOMUNIKAT - ZMIANA GODZIN SZKOLENIA

Nastąpiła zmiana godzin wykładów zaplanowanych na 11.01.2019 r.

zamiast: godz. 900 - 1530

będzie: godz. 1400 - 2030


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.