SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R. - IV ROK

2018-05-29 11:39 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Art. 71. § 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2018-04-18 08:23 #

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

zamiast

Piątek 20.04.2018 roku

będzie

Piątek 25.05.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa prawo o księgach wieczystych i hipotece, ustawa kodeks cywilny, ustawa kodeks postepowania cywilnego i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SR w Stargardzie Bartosz Kowalski

Wykład/warsztaty:
Prawo o księgach wieczystych i hipotece cd. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień.


zamiast

Piątek 25.05.2018 roku

będzie

Piątek 20.04.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny, ustawa prawo o notariacie, przepisy wykonawcze i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Piotr Skibiński

Warsztaty:
Ograniczenia w obrocie nieruchomościami (zakaz zbywania, zbywanie pod warunkiem i z zastrzeżeniem terminu, prawo pierwokupu -ogólne zasady, prawo wykupu, prawo odkupu, ograniczenia związane z egzekucja, hipoteką i inne wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień , zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-04-18 08:13 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.