SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R. - III ROK

2018-02-22 12:09

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

Z uwagi na kolokwium następuje zmiana daty szkolenia. W miejsce 11.05.2018 r. wpisuje się 15.06.2018 r., a w miejsce 12.05.2018 r., wpisuje się 16.06.2018 r.
Wykładowcy i tematy zajęć bez zmian.


zamiast

Piątek 11.05.2018 roku

będzie

Piątek 15.06.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Doradca podatkowy dr Adam Bartosiewicz

Wykład/warsztaty:
Prawo gospodarcze a obowiązek podatkowy wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

i

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o Krajowym rejestrze Sądowym i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Seminarium:
Krajowy Rejestr Sadowy. Spółka cywilna. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


zamiast

Sobota 12.05.2018 roku

będzie

Sobota 16.06.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa kodeks cywilny , ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Wykład:
Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

i

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa kodeks cywilny , ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Leon Miroszewski

Seminarium:
Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, orzeczenia, kazusy wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-22 12:04

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 17.03.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Ustawa kodeks cywilny, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Ada Józefczyk

Warsztaty:
Prawo rolne, zmiany w przepisach wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Beata Górska

Wykład:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zagadnienia ogólne wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-22 11:59

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 03.03.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Beata Górska

Wykład:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zagadnienia ogólne wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Ustawa kodeks cywilny, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Ada Józefczyk

Warsztaty:
Prawo rolne, zmiany w przepisach. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-22 11:12

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2018-02-16 13:17

KOMUNIKAT - ZALEGŁE ZAJĘCIA Z II ROKU

Zaległe zajęcie z II roku 1 h z 16.12.2017 r.

Piatek 07.12.2018 roku

godz. 2030 - 2115 - 1 godz.

Umowy zbycia nieruchomości w praktyce notarialnej wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Joanna Dominiak

Wykład/konwersatorium:
Ustawa prawo o notariacie, ustawa kodeks cywilny, ustawa kodeks postepowania cywilnego i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-17 14:05

KOMUNIKAT - ZMIANA TEMATU SZKOLENIA

Piatek 20.04.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo administracyjne. Akty administracyjne. Kazusy, Instytucja zastępcy notarialnego wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Seminarium:
Ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o aktach stanu cywilnego, ustawa prawo administracyjne i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Prawo spółek a prawo Unii Europejskiej. Prawo Europejskie. Powtórzenie. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień , zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
dr hab. Prof. US Jerzy Ciapała

Wykład:
Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa o działalności gospodarczej, traktaty o Unii Europejskiej notariacie i pozostałe podane w zakresie . tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-17 14:02

KOMUNIKAT - ZMIANA TEMATU SZKOLENIA

Piątek 26.01.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Prawo spółek a prawo Unii Europejskiej. Prawo Europejskie. Powtórzenie. wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień , zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
dr hab. Prof. US Jerzy Ciapała

Wykład:
Ustawa kodeks spółek handlowych, ustawa o działalności gospodarczej, traktaty o Unii Europejskiej notariacie i pozostałe podane w zakresie. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Prawo administracyjne. Akty administracyjne. Kazusy, Instytucja zastępcy notarialnego wg. tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Seminarium:
Ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o aktach stanu cywilnego, ustawa prawo administracyjne i pozostałe podane w zakresie tematów zagadnień i tytułów prawnych do zagadnień zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-08 15:18

KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

1. stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy, (po korekcie)

2. projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

3. płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

dodajemy pkt. 4. o brzmieniu:

4. Zmiana treści oświadczenia, wskazująca jako podstawę prawną art.71 par.11 ustawy Prawo o notariacie tekst jednolity z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796). W przypadku wypełnienia Oświadczenia o treści bez zmiany podstaw prawnej, oświadczenia te będą uwzględniane, jako złożone poprawnie.


2018-01-08 15:16

OGŁOSZENIE O TERMINIE KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został wstępnie na dzień 12 maja 2018 roku. Po podjęciu uchwały RIN w Szczecinie zostanie potwierdzony.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolokwium, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. złożyć Kierownikowi szkolenia aplikantów za pośrednictwem biura Izby, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.