SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R. - I ROK

2018-02-16 13:54

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Piątek 16.03.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa Kodeks Wyborczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o samorządzie gminny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Wykład:
Samorząd terytorialny i wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 05.10.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe w ujęciu historycznym, własność i współwłasność i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Piątek 16.03.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe w ujęciu historycznym, własność i współwłasność i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 05.10.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa Kodeks Wyborczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o samorządzie gminny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Wykład:
Samorząd terytorialny i wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-16 13:46

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Sobota 17.03. 2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SR w Szczecinie dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, przedstawicielstwo i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 08.06.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, przeniesienie praw i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie po uzgodnieniu

Sobota 17.03. 2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, przeniesienie praw i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 08.06.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SR w Szczecinie dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, przedstawicielstwo i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-16 11:11

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2018-01-12 14:23

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 26.05.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Redaktor Kinga Brandys

Wykład/konwersatorium:
Sztuka komunikowania się wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Waldemar Dullek

Wykład/dyskusja:
Prawo o notariacie. Czynności notarialne. Budowa aktu wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-12 14:22

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 17.03.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Waldemar Dullek

Wykład/dyskusja:
Prawo o notariacie. Czynności notarialne. Budowa aktu wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Redaktor Kinga Brandys

Wykład/konwersatorium:
Sztuka komunikowania się wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-12 14:14

KOMUNIKAT - ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

zamiast

Piątek 02.03.2018 roku

będzie

Piątek 09.02.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa Prawo o notariacie; uchwała Krajowej Rady Kodeks etyki zawodowej notariusza i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Em. Notariusz Jerzy Marski

Wykład:
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej, samorząd notarialny wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-12 14:13

KOMUNIKAT - ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

zamiast

Piątek 09.02.2018 roku

będzie

Piątek 02.03.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca Prawny dr US Katarzyna Dadańska

Wykład:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe w ujęciu historycznym , własność i współwłasność wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-05 12:48

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 13.01.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Prawo o ustroju sądów powszechnych.
SSR Jakub Idziorek

Wykład:
- ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych.

będzie

Otwarcie szkolenia: Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza - ogólnie.
Not. Maria Olszewska

Wykład:
- ustawa Prawo o notariacie,
- uchwała Krajowej Rady Kodeks etyki zawodowej notariusza.


2018-01-05 12:37

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Poniedziałek 08.01.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast

Otwarcie szkolenia: Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza - ogólnie.
Not. Maria Olszewska

Wykład:
- ustawa Prawo o notariacie,
- uchwała Krajowej Rady Kodeks etyki zawodowej notariusza.

będzie

Prawo o ustroju sądów powszechnych.
SSR Jakub Idziorek

Wykład:
- ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.