SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R. - I ROK

2018-09-24 13:10 #

KOMUNIKAT - DODATKOWY ( ZALEGŁY) WYKŁAD

Sobota 13.10.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Tomasz Szaj

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, zobowiązania. Dodatkowe zastrzeżenia umowne i pozostałe.


2018-09-24 11:54 #

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH


2018-09-05 13:06 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 06.10.2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SO Tomasz Szaj

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, zobowiązania. Dodatkowe zastrzeżenia umowne i pozostałe.

będzie (wykład przeniesiony z 08.06.2018r.)

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Anna Teszke-Pałgan

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne i pozostałe.


2018-06-06 11:57 #

KOMUNIKAT - ODWOŁANIE WYKŁADU

Wykład w dniu 08.06.2018 (piątek 14:00-17.00) prowadzony przez Notariusz Annę Teszke-Pałgan zostaje odwołany.


2018-05-11 11:49 #

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

  • Wykład z dnia 23.06.2018 (sobota 9:00-12.00) prowadzony przez Zastępcę notarialnego Katarzynę Kaduk odbędzie się dnia 08.06.2018 (piątek 17:30-20.30)

  • Wykład z dnia 08.06.2018 (piątek 17:30-20.30) prowadzony przez Sędziego SR w Szczecinie dr. Tomasza Radkiewicz odbędzie się dnia 23.06.2018 (sobota 9:00-12.00).


2018-03-20 14:14 #

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

zamiast

Piątek 25.05.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

będzie

Piątek 23.06.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Anna Żukowska-Karkota

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, umowy sprzedaży, zamiany, przedwstępne umowy sprzedaży i zamiany i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


zamiast

Piątek 23.06.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

będzie

Piątek 25.05.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Doradca podatkowy dr Adam Bartosiewicz

Wykład/konwersatorium:
Prawo podatkowe. Ordynacja podatkowa .Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-03-20 14:12 #

KOMUNIKAT - ZMIANA DATY SZKOLENIA

zamiast

Piątek 11.05.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

będzie

Sobota 06.10.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa Kodeks Wyborczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o samorządzie gminny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Wykład:
Samorząd terytorialny cd. i wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


zamiast

Sobota 06.10.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

będzie

Piątek 11.05.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Em. Notariusz Jerzy Marski

Wykład/konwersatorium:
Prawo o notariacie. Etyka. Aplikanci i ich prawa i obowiązki. wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-16 13:54 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Piątek 16.03.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa Kodeks Wyborczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o samorządzie gminny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Wykład:
Samorząd terytorialny i wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 05.10.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe w ujęciu historycznym, własność i współwłasność i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Piątek 16.03.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe w ujęciu historycznym, własność i współwłasność i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 05.10.2018 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa Kodeks Wyborczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa o samorządzie gminny, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Diana Piwowarczyk

Wykład:
Samorząd terytorialny i wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-02-16 13:46 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Sobota 17.03. 2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SR w Szczecinie dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, przedstawicielstwo i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 08.06.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, przeniesienie praw i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie po uzgodnieniu

Sobota 17.03. 2018 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Radca prawny dr Katarzyna Dadańska

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, przeniesienie praw i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

oraz

Piątek 08.06.2018 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa kodeks cywilny i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Sędzia SR w Szczecinie dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
Prawo cywilne, przedstawicielstwo i pozostałe, wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


2018-01-12 14:23 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 26.05.2018 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Redaktor Kinga Brandys

Wykład/konwersatorium:
Sztuka komunikowania się wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.

będzie

Ustawa Prawo o notariacie i pozostałe podane w zakresie materiału zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.
Notariusz Waldemar Dullek

Wykład/dyskusja:
Prawo o notariacie. Czynności notarialne. Budowa aktu wg. zakresu materiału i tematu, zał. do uchwały RIN Szczecin, legenda.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.