SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2018 R.

Kierownikiem szkolenia aplikantów w Izbie Notarialnej w Szczecinie jest Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie not. Jacek Daleszyński.

Szkolenia aplikantów notarialnych w 2018 r. odbywają się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 71-332 Szczecin.

2018-02-16 11:59 #

LEGENDA DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ


2018-01-08 15:13 #

INFORMACJA O OPŁACIE ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz.U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego tj.: w 2018 r. i wynosi:

- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.565,00 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych),

- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.782,50 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Opłatę należy uiścić do dnia 31 stycznia 2018 r.

nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.