SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2017 R. - IV ROK

2017-06-08 15:16 #

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW IV ROKU

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że:

  • stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

  • projekty, o których mowa w pkt 1 wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1 - mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

  • płyty CD wraz z oświadczeniem mają zostać dostarczone do biura RIN w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.


Art. 71. [Kwalifikacje; zatrudnienie]
§ 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego, mając na uwadze, że w trakcie aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 14 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8, z tym że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.


2017-05-30 14:36 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 09.06.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych . Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

będzie

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński

Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- pozostałe ustawy.


2017-05-29 12:12 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Sobota 10.06.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Bartosz Masłowski
Warsztaty:
- kodeks cywilny.

będzie

Piątek 02.06.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Bartosz Masłowski
Warsztaty:
- kodeks cywilny.


2017-05-29 11:27 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Plan dla IV roku z rocznika 2014, nabór wrzesień 2013 r.


2017-05-12 13:16 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 27.05.2017 R.

Sobota 27.05.2017 roku

zamiast
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Prawo o notariacie, etyka.
Em. Not. Jerzy Marski
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Prawo o notariacie, etyka.
Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa o notariacie np. odmowa dokonania czynności itp.
Notariusz jako świadek w postępowaniach sądowych.
Em. Not. Jerzy Marski
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.
- kodeks postępowania karnego,
- kodeks postępowania cywilnego.


2017-03-24 11:59 #

KOMUNIKAT

Sobota 10.06.2017 roku

zamiast
godz. 930 - 1230 - 4 godz.

i
godz. 1300 - 1600 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Waldemar Dullek
Warsztaty:
- kodeks cywilny.

będzie
godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Bartosz Masłowski
Warsztaty:
- kodeks cywilny.


2017-03-14 13:47 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY

Sobota 18.03.2017 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Kodeks spółek handlowych - spółki. Wprowadzenie
Wykład:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

zamiast
dr US Zbigniew Kuniewicz

będzie
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak


2017-03-10 13:02 #

KOMUNIKAT

Piątek 31.03.2017 roku- zmiana wykładu

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
Referendarz SR Bartosz Kowalski
Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.

będzie
Opinia lub odmowa dokonania czynności przy umowach spółek
Notariusz Joanna Dominiak, Notariusz Adriana Wąsowska
Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


Sobota 13.05.2017 roku- zmiana wykładu

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Opinia lub odmowa dokonania czynności przy umowach spółek
Notariusz Joanna Dominiak, Notariusz Adriana Wąsowska
Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

będzie
Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
Referendarz SR Bartosz Kowalski
Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.


Sobota 11.03.2017 roku – zmiana wykładowcy

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Kodeks spółek handlowych – spółki. Wprowadzenie
Wykład:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
W załączeniu plany do podmiany.

zamiast
prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz

będzie
dr Katarzyna Malinowska - Woźniak


2017-02-28 13:34 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 09.06.2017 R.

Piątek 09.06.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Księgi wieczyste i hipoteka . Pełnomocnictwo materialne. Pełnomocnictwo procesowe. Opłaty sadowe. Hipoteka. Administracja hipoteką.
Ref. sąd. SR Stargard Bartosz Kowalski
Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze

będzie
Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński
Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


2017-02-28 13:31 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 26.05.2017 R.

Sobota 26.05.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński
Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

będzie
Księgi wieczyste i hipoteka . Pełnomocnictwo materialne. Pełnomocnictwo procesowe. Opłaty sadowe. Hipoteka. Administracja hipoteką.
Ref. sąd. SR Stargard Bartosz Kowalski
Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze


2017-02-21 12:45 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY I GODZINY ZAJĘĆ 10.06.2017 R.

10.06.2017

zamiast

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Maria Olszewska
Warsztaty:
- kodeks cywilny

będzie

godz. 930 - 1230 - 4 godz.

i
godz. 1300 - 1600 - 4 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu notarialnego. Omówienie.
Notariusz Waldemar Dullek
Warsztaty:
- kodeks cywilny


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.