SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2017 R. - II ROK

2017-10-16 11:47 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY

Sobota 16.12.2017 roku

godz. 1230 - 1615 - 5 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu.
Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

zamiast
Notariusz Maria Olszewska

będzie
Notariusz Joanna Dominiak


2017-10-16 10:27 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2017-09-21 14:34 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 16.12.2017 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu.
Notariusz Maria Olszewska

Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

godz. 1230 - 1615 - 5 godz.

Prawo cywilne materialne. Projekt aktu.
Notariusz Maria Olszewska

Warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2017-09-21 14:32 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 20.10.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
Referendarz SR Bartosz Kowalski

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.

będzie

godz. 1730 - 2115 - 5 godz.

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
Referendarz SR Bartosz Kowalski

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.


2017-09-21 14:28 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 07.10.2017 roku

zamiast

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Postępowanie cywilne w świetle procedur notarialnych w odniesieniu do aktów notarialnych i wszelkich czynności z tym związanych. Wstęp do środków zaskarżenia w postępowaniu wieczysto-księgowym.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład, warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

godz. 815 - 1200 - 5 godz.

i
godz. 1230 - 1615 - 5 godz.

Postępowanie cywilne w świetle procedur notarialnych w odniesieniu do aktów notarialnych i wszelkich czynności z tym związanych. Wstęp do środków zaskarżenia w postępowaniu wieczysto-księgowym.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład, warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2017-06-23 15:54 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 24.03.2017 R.

Sobota 24.06.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Kodeks spółek handlowych - spółki. Wprowadzenie
Wykład:
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

zamiast
dr US Zbigniew Kuniewicz

będzie
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak


2017-05-12 13:14 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 12.05.2017 R.

Piątek 12.05.2017 roku

zamiast
godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny - Umowa sprzedaży, przedwstępna sprzedaży.
Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny.
SSR Sylwia Szwajczuk
Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

będzie
godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Postepowanie egzekucyjne.
Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny.
SSR Sylwia Szwajczuk
Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


2017-03-14 13:44 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH NA 2017 R.


2017-02-28 13:24 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 10.06.2017 R.

Sobota 10.06.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Prawo spadkowe. Zmiany.
SSR dr Tomasz Radkiewicz
Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

będzie
Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne. Powoływanie i odwoływanie notariuszy.
Dr Przemysław Kledzik
Wykład:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


2017-02-28 13:17 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA 26.05.2017 R.

Piątek 26.05.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne. Powoływanie i odwoływanie notariuszy.
Dr Przemysław Kledzik
Wykład:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

będzie
Prawo spadkowe. Zmiany.
SSR dr Tomasz Radkiewicz
Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.