SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2017 R. - I ROK

2017-12-07 12:10 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

zamiast

Poniedziałek 02.10.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Prawo cywilne - umowy nienazwane.
SSO Tomasz Szaj

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

będzie

Sobota 16.12.2017 roku

godz. 1530 - 1845 - 4 godz.

Prawo cywilne - umowy nienazwane.
SSO Tomasz Szaj

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


2017-12-07 11:27 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2017-09-21 13:45 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 17.11.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Akt notarialny – art. 92 ustawy prawo o notariacie. Sprostowanie dokumentu notarialnego. Wyłączenie notariusza. Orzecznictwo w tym zakresie.
dr Rafał Wrzecionek

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania – orzecznictwo w tym zakresie, praktyka w sądach.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/ konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


2017-09-21 13:42 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 17.11.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
SSO Wiesława Buczek-Markowska

Wykład/konwersatorium/warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.

będzie

Prawo cywilne - zobowiązania. Dodatkowe zastrzeżenia umowne.
SSO Tomasz Szaj

Wykład/Seminarium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


2017-09-21 13:40 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 21.10.2017 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast

Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania – orzecznictwo w tym zakresie, praktyka w sądach.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

będzie

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne. Powoływanie i odwoływanie notariuszy.
dr Przemysław Kledzik

Wykład:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


2017-09-21 13:34 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 20.10.2017 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne. Powoływanie i odwoływanie notariuszy.
dr Przemysław Kledzik

Wykład:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

będzie

Praw Akt notarialny – art. 92 ustawy prawo o notariacie. Sprostowanie dokumentu notarialnego. Wyłączenie notariusza. Orzecznictwo w tym zakresie.
dr Rafał Wrzecionek

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2017-09-19 15:17 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 06.10.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
SSO Wiesława Buczek-Markowska

Wykład/konwersatorium/warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.

będzie

Prawo podatkowe Zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych.
dr Adam Bartosiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


2017-09-19 15:12 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Sobota 7.10.2017 roku

zamiast

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Prawo cywilne - umowy nienazwane.
SSO Tomasz Szaj

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

będzie

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
Wykładowca: z-ca notarialny Przemysław Biernacki, Notariusz Grzegorz Mikołajczuk

Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.


2017-05-25 13:03 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Piątek 17.11.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo cywilne - umowy nienazwane.
SSO Tomasz Szaj

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

będzie

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
SSO Wiesława Buczek-Markowska

Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.


2017-05-25 13:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA SZKOLENIA

Poniedziałek 02.10.2017 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast

Prawo o księgach wieczystych i hipotece.
SSO Wiesława Buczek-Markowska

Wykład/seminarium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i przepisy wykonawcze.

będzie

Prawo cywilne - umowy nienazwane.
SSO Tomasz Szaj

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.