SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2017 R.

Kierownikiem szkolenia aplikantów w Izbie Notarialnej w Szczecinie jest Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie not. Maria Olszewska.

Szkolenia aplikantów notarialnych w 2017 r. odbywają się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 71-332 Szczecin.

2017-08-08 12:26 #

Biuletyn Informacji Publicznej WYKAZ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ICH PATRONÓW W 2017 R.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieEwa Biskupska2017-08-08 08:25:17
ostatnia zmianaEwa Biskupska2017-08-08 08:25:17
publikacjaEwa Biskupska2017-08-08 08:25:17

2017-06-19 13:36 #

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM W 2017 R.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie.


2017-06-19 13:31 #

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W 2017 R.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.


2017-01-13 13:25 #

INFORMACJA O OPŁACIE ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie uprzejmie informuje, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz.U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego tj.: w 2017 r. i wynosi – 5.300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych).

Opłatę należy uiścić do dnia 31 stycznia 2017 r.

nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649

Aplikanci IV roku wpłacają połowę wyżej wskazanej kwoty.


2016-12-15 15:25 #

LEGENDA DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.