SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2016 R. - II ROK

2016-11-16 13:00 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 26.11.2016 R.

Sobota 26.11.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.

zamiast
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

będzie
Prezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum SSO Robert Bury


2016-09-01 14:35 #

KOMUNIKAT - ZAMIANA DNIA: 15.10.2016 R. I 16.12.2016 R.

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

- zamiana dnia: 15.10.2016 r. i 16.12.2016 r.

zamiast

Sobota 15.10.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo spadkowe po zmianach.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

Piątek 16.12.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Prawo spadkowe po zmianach.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


zamiast

Piątek 16.12.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Postępowanie cywilne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Prawo rodzinne i opiekuńcze w odniesieniu do aktów notarialnych i wszelkich czynności z tym związanych. Ustroje majątkowe i ich wpływ na czynności notarialne.. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie

Sobota 15.10.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Postępowanie cywilne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Prawo rodzinne i opiekuńcze w odniesieniu do aktów notarialnych i wszelkich czynności z tym związanych. Ustroje majątkowe i ich wpływ na czynności notarialne.. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.


2016-04-28 12:29 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2016-04-28 11:13 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 28.10.2016 R.

Piątek 28.10.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Zasady ewidencjonowania gruntów i lokali, dokumenty niezbędne dla praktyki notarialnej. Dokumenty scaleniowe. Decyzje.

zamiast
Geodeta Miejski Wojciech Wnuk

będzie
Notariusz Anna Teszke-Pałgan


2016-04-28 10:57 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

W związku z tym, że nie odbyły się zajęcia:

Sobota 23.04.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Wybrane zagadnienia z przepisów prawno-budowlanych, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie do użytkowania, procedury.
Zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali.
Geodeta Miasta Wojciech Wnuk

Wykład:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Zajęcia te odbędą się: w sobotę 11.06.2016 roku w godz.1230 - 1530


Natomiast zajęcia zaplanowane poprzednio na sobotę 11.06.2016 r. (4 godz.) odbędą się:

1) Sobota 14.05.2016 roku

godz. 1530 - 1615 - 1 godz.

Prawo o gospodarce nieruchomościami.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2) Sobota 21.05.2016 roku

godz. 1530 - 1615 - 1 godz.

Umowne zniesienie współwłasności i umowny dział spadku.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3) Piątek 10.06.2016 roku

godz. 2030 - 2115 - 1 godz.

Ustawa o własności lokali.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

4) Piątek 24.06.2016 roku

godz. 2030 - 2115 - 1 godz.

Księgi wieczyste i hipoteka. Postępowanie wieczysto księgowe.
Wiesława Buczek–Markowska

Wykład:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.


2016-04-19 13:02 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu w sobotę 23.04. br oraz w piątek 24.06. br.
Aktualny plan w załączniku.


2016-04-07 13:22 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Piątek 22.04.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

będzie
Prawo cywilne (darowizna, przekazanie nieruchomości, dożywocie, renta). Projekt aktu notarialnego z małoletnim, ubezwłasnowolnionym częściowo i całkowicie. Reprezentacja. II część.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska

Wykład/ warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Sobota 26.11.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Prawo cywilne (darowizna, przekazanie nieruchomości, dożywocie, renta). Projekt aktu notarialnego z małoletnim, ubezwłasnowolnionym częściowo i całkowicie. Reprezentacja. II część.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska

Wykład/ warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

będzie
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


2016-03-08 12:44 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Sobota 11.06.2016 roku

zamiast

godz. 930 - 1200 - 4 godz.

i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Umowne zniesienie współwłasności i umowny dział spadku.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


będzie

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Umowa sprzedaży, umowa przedwstępna sprzedaży
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Księgi wieczyste i hipoteka Postępowanie wieczysto księgowe.
Wiesława Buczek –Markowska

Wykład:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.


2016-03-08 12:32 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Sobota 21.05.2016 roku

zamiast

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Umowa sprzedaży, umowa przedwstępna sprzedaży
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Księgi wieczyste i hipoteka Postępowanie wieczysto księgowe.
Wiesława Buczek –Markowska

Wykład:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.


będzie

godz. 930 - 1200 - 4 godz.

Umowne zniesienie współwłasności i umowny dział spadku.
SSR dr Tomasz Radkiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


2016-01-04 12:34 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH NA 2016 R.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.