SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2016 R. - I ROK

2016-09-26 10:58 #

KOMUNIKAT - ZAMIANA DNIA: 14.10.2016 R. I 17.12.2016 R.

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

- zamiana dnia: 14.10.2016 r. i 17.12.2016 r.

zamiast

Piątek 14.10.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Kodeks karny skarbowy. Postępowanie karno-skarbowe.
dr Adam Bartosiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

będzie

Sobota 17.12.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Kodeks karny skarbowy. Postępowanie karno-skarbowe.
dr Adam Bartosiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.


zamiast

Sobota 17.12.2016 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali, organy właściwe , charakterystyka czynności tych organów i dokumentów niezbędnych dla praktyki notarialnej.
Notariusz Anna Pałgan

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia do ustawy,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i rozporządzenia do ustawy.

będzie

Piątek 14.10.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali, organy właściwe, charakterystyka czynności tych organów i dokumentów niezbędnych dla praktyki notarialnej.
Notariusz Anna Pałgan

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia do ustawy,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i rozporządzenia do ustawy.


2016-06-28 12:08 #

KOMUNIKAT - ZMIANA WYKŁADOWCY 24.06.2016 R.

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana wykładowcy dla aplikantów notarialnych I roku:

Sobota 24.06.2016 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Kodeks cywilny – darowizna.

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

zamiast
Notariusz Roman Czernikiewicz

będzie
Notariusz Jacek Olszewski


2016-06-28 12:04 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH


2016-04-28 10:43 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

Piątek 20.05.2016 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Kodeks karny skarbowy. Postępowanie karno-skarbowe.
dr Adam Bartosiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

będzie
Etyka zawodowa notariuszy, najnowsze orzecznictwo i wyroki sadów dyscyplinarnych w tym zakresie.
Emerytowany Notariusz Jerzy Marski

Wykład/konwersatorium:
- uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie


Piątek 14.10.2016 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Etyka zawodowa notariuszy, najnowsze orzecznictwo i wyroki sadów dyscyplinarnych w tym zakresie.
Emerytowany Notariusz Jerzy Marski

Wykład/konwersatorium: - uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

będzie
Kodeks karny skarbowy. Postępowanie karno-skarbowe.
dr Adam Bartosiewicz

Wykład:
- ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.


2016-04-28 10:35 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych I roku:

Sobota 21.05.2016 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Kodeks cywilny – darowizna.
Notariusz Roman Czernikiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

będzie
Prawo spadkowe - akty poświadczenia dziedziczenia.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład/warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania.


Piątek 24.06.2016 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Prawo spadkowe - akty poświadczenia dziedziczenia.
Notariusz Jacek Olszewski

Wykład/warsztaty:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

będzie
Kodeks cywilny – darowizna.
Notariusz Roman Czernikiewicz

Wykład/konwersatorium:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.