SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2016 R.

Kierownikiem szkolenia aplikantów w Izbie Notarialnej w Szczecinie jest Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie not. Maria Olszewska.

Szkolenia aplikantów notarialnych w 2016 r. odbywają się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 71-332 Szczecin.

2016-03-01 11:46 #

Biuletyn Informacji Publicznej WYKAZ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ICH PATRONÓW W 2016 R.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieEwa Biskupska2016-03-01 11:47:15
ostatnia zmianaEwa Biskupska2016-03-01 11:47:15
publikacjaEwa Biskupska2016-03-01 11:47:15

2016-01-19 13:08 #

LEGENDA DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ


2016-01-04 11:55 #

KOMUNIKAT - OPŁATA ZA SZKOLENIE

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie informuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie (Dz. U. Nr 244, poz. 2077 z późn. zm.) opłata roczna na szkolenie w wysokości równej trzykrotności minimalnego wynagrodzenie za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego w 2016 r. wynosi 5.550,00 zł.

Opłatę należy uiścić do dnia 31 stycznia 2016 r.

Nr konta: 77 1050 1559 1000 0023 6835 4649


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.