SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2015 R. - III ROK

2015-06-18 09:03 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Plan dla III roku z rocznika 2013, nabór wrzesień 2012 r.


2015-06-18 08:53 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Sobota 20.06.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Pisanie projektu aktu notarialnego.
Umowa darowizny.

zamiast
Prezes RIN Roman Czernikiewicz

będzie
Notariusz Dobrosława Kuniewicz


Sobota 27.06.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

Omówienie projektów aktu notarialnego.

zamiast
Prezes RIN Roman Czernikiewicz

będzie
Notariusz Dobrosława Kuniewicz


2015-04-27 11:39 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Sobota 23.05.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.

zamiast
Umowa darowizny.
Prezes RIN Roman Czernikiewicz

będzie
Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński


Sobota 20.06.2015 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński

będzie
Umowa darowizny.
Prezes RIN Roman Czernikiewicz


2015-03-17 14:44 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Sobota 20.06.2015 roku

godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Prawo pierwokupu
Notariusz Dobrosława Kuniewicz

będzie
Ochrona praw lokatorów, wybrane zagadnienia.
Notariusz Piotr Skibiński


2015-03-10 12:10 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia 31 stycznia br. zostały zaplanowane na 15 maja br. oraz zajęcia, które się nie odbyły 16 stycznia br. z Prawa wekslowego zostały zastąpione zajęciami z Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Piątek 15.05.2015 roku

godz. 1045 - 1345 - 4 godz.

Zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali – organy właściwe, charakterystyka czynności tych organów i dokumentów doniosłych dla praktyki notarialnej.
Geodeta Miasta Wojciech Wnuk


godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.
Notariusz Ada Józefczyk


godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Notariusz Piotr Skibiński


2015-02-18 12:41 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych III roku:


Piątek 27.03.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.
i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

zamiast
r.pr. Marek Stawecki

będzie
Notariusz Piotr Skibiński


2015-02-18 12:26 #

INFORMACJA DLA APLIKANTÓW III ROKU, KTÓRZY SKŁADAĆ BĘDĄ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI NOTARIALNEJ

Do podpisanej płyty z projektami aktów (za cały okres aplikacji) należy dołączyć poniższe Oświadczenie. Płytę wraz z oświadczeniem proszę dostarczyć do 30 czerwca 2015 r.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.