SZKOLENIE APLIKANTÓW W 2015 R. - II ROK

2015-12-04 13:57 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Sobota 05.12.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

zamiast
Prawo gospodarcze (przedsiębiorstwo państwowe, gospodarka komunalna, komercjalizacja, prywatyzacja ..) – reprezentacja tychże podmiotów, projekt aktu notarialnego.
Notariusz Piotr Skibiński

będzie
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, gospodarka komunalna, komercjalizacja, … – reprezentacja tychże podmiotów, projekt aktu notarialnego, casusy.
Z-ca notarialny Przemysław Biernacki


2015-10-19 09:40 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Plan dla II roku z rocznika 2014, nabór wrzesień 2013 r.


2015-09-22 11:28 #

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 22 ust. 2a par. 1 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku ze zm. w zw. z par. 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, aplikanci zamierzający ubiegać się o otrzymanie upoważnienia określonego w art. art. 22 ust. 2a par. 1 ustawy Prawo o notariacie składają w terminie do dnia 31 stycznia kierownikowi szkolenia pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium. Dla aplikantów II roku z naboru 2013 roku, termin ten mija 31 stycznia 2016 roku.


2015-09-22 11:27 #

TERMINY KOLEJNYCH ZJAZDÓW

Terminy kolejnych zjazdów:

  • 23 - 24 października 2015 r.
  • 06 - 07 listopada 2015 r.
  • 20 - 21 listopada 2015 r.
  • 04 - 05 grudnia 2015 r.
  • 18 - 19 grudnia 2015 r.

2015-09-22 11:25 #

PLAN SZKOLENIA 09-10.10.2015 r.

Piątek 09.10.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.
i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Prawo cywilne i administracyjne – zbywanie praw do nieruchomości przez Skarb Państwa i państwowe osoby prawne , reprezentacja , zgody. Projekt aktu notarialnego.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska


Sobota 10.10.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo spadkowe po zmianach.
SSR dr Tomasz Radkiewicz


2015-04-08 10:37 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:

Piątek 22.05.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

będzie
Prawo podatkowe.
Notariusz Małgorzata Posyniak


godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

będzie
Ustawa o własności lokali.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska


Piątek 5.06.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

będzie
Ustawa o własności lokali.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska


Piątek 19.06.2015 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Ustawa o własności lokali.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska

będzie
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz


Piątek 26.06.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.

zamiast
Prawo podatkowe.
Notariusz Małgorzata Posyniak

będzie
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz


godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Ustawa o własności lokali.
Notariusz Anna Karkota-Żukowska

będzie
Kodeks postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

więcej...

2015-03-10 12:21 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia 31 stycznia br. zostały zaplanowane na 15 maja br. Natomiast zajęcia, które się nie odbyły 16 stycznia br. oraz 13 lutego br. z Prawa o gospodarce nieruchomościami zostały zaplanowane na 18 kwietnia br., 9 i 23 maja br. oraz 6 czerwca br.

Piątek 15.05.2015 roku

godz. 1400 - 1700 - 4 godz.
i
godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

Umowa sprzedaży.
SSR dr Tomasz Radkiewicz


Sobota 18.04.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Prawo spadkowe.
SSR dr Tomasz Radkiewicz


godz. 1600 - 1730 - 2 godz.

Prawo o gospodarce nieruchomościami.
r.pr. Michał Horoszko


Sobota 09.05.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Obrót nieruchomościami rolnymi. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.
Notariusz Ada Józefczyk


godz. 1600 - 1730 - 2 godz.

Prawo o gospodarce nieruchomościami.
r.pr. Michał Horoszko


Sobota 23.05.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny.
SSR Sylwia Szwajczuk


godz. 1600 - 1730 - 2 godz.

Prawo o gospodarce nieruchomościami.
r.pr. Michał Horoszko


Sobota 06.06.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Postępowanie egzekucyjne.
SSR Sylwia Szwajczuk


godz. 1600 - 1730 - 2 godz.

Prawo o gospodarce nieruchomościami.
r.pr. Michał Horoszko

więcej...

2015-02-18 13:10 #

HARMONOGRAM PRAKTYK W SĄDACH W 2015 R.


2015-02-18 12:58 #

KOMUNIKAT - ZMIANA PLANU SZKOLENIA

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu szkolenia aplikantów notarialnych II roku:


Piątek 28.03.2015 roku

godz. 900 - 1200 - 4 godz.
i
godz. 1230 - 1530 - 4 godz.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

zamiast
r.pr. Marek Stawecki

będzie
Notariusz Piotr Skibiński


Piątek 17.04.2015 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Kodeks postępowania cywilnego-wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

będzie
Prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy.
Notariusz Jacek Daleszyński


Piątek 22.05.2015 roku

godz. 1730 - 2030 - 4 godz.

zamiast
Prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy.
Notariusz Jacek Daleszyński

będzie
Kodeks postępowania cywilnego-wybrane zagadnienia.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz


2014-12-12 14:02 #

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Plan dla II roku z rocznika 2014, nabór wrzesień 2013 r.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.18 s.