Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03

NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

ODWOŁANIE NOTARIUSZA

Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:

  • zrezygnował z prowadzenia kancelarii;
  • z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się ocenie niezdolności do pracy, mimo zalecenia Rady właściwej Izby Notarialnej;
  • ukończył 70 lat;
  • został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
  • ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  • utracił prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych.

Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy charakter stwierdzonych, w wyniku wizytacji, przeprowadzanych w ramach nadzoru nad notariuszami w każdej kancelarii co najmniej raz na 4 lata, nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa, a także w wypadku, gdy notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii Rady właściwej Izby Notarialnej.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.