Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03

NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

POWOŁANIE NOTARIUSZA

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej Izby Notarialnej.

Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko notariusza tylko wtedy, gdy kandydat nie spełnia wymogów wyżej wskazanych, o których mowa w art. 11-13 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164), a także jeżeli dotychczasowe postępowanie kandydata budzi wątpliwości co do jego rzetelności, uczciwości lub przestrzegania wartości demokratycznego państwa prawnego.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.