PRZYDATNE DOKUMENTY

Wybrane akty prawne dotyczące aplikantów notarialnych:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych - Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2077 z późniejszymi zmianami:
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej - Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2169 z późniejszymi zmianami:
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1668.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej - Dz.U. 2015 poz. 2123.
  • Uchwała nr IX/69/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 października 2017 roku w sprawie programu aplikacji notarialnej dla aplikantów notarialnych rozpoczynających aplikację notarialną po dniu 31 grudnia 2017 r. - Uchwała nr IX/69/2017.

Inne dokumenty:

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.