Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03

NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

RADA IZBY NOTARIALNEJ

Aktualnie Rada Izby Notarialnej w Szczecinie składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 9 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata. Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje uchwały Rady.
W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes Rady.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

 • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy;
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza;
 • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a;
 • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem izby;
 • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 • prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Skład Rady VII kadencji (2021 - 2024):

 • not. Maria Olszewska - Prezes
 • not. Waldemar Chwiałkowski - Wiceprezes
 • not. Beata Bałaban
 • not. Joanna Bik
 • not. Agnieszka Jeglińska-Idzi
 • not. Mirosława Kowalik
 • not. Grzegorz Mikołajczuk
 • not. Leszek Pietrakowski
 • not. Mirosław Pracz
 • not. Kamil Wilgocki
 • not. Barbara Wolska

Przedstawiciel Izby Notarialnej w Szczecinie w Krajowej Radzie Notarialnej:

 • not. Roman Czernikiewicz (Koszalin)

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Ewa Biskupska2014-04-01 08:55
Ostatnia zmiana:Ewa Biskupska2021-03-31 09:40
Publikacja:Ewa Biskupska2014-04-01 08:55
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.