Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03
NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

RADA IZBY NOTARIALNEJ

Aktualnie Rada Izby Notarialnej w Szczecinie składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 7 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata. Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje uchwały Rady.
W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes Rady.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

 • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych;
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza;
 • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a;
 • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem Izby;
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń Notariuszy Izby i wykonywanie uchwał tych Zgromadzeń;
 • prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych, asesorów i aplikantów notarialnych izby;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Skład Rady V kadencji (2015 - 2018):

 • not. Roman Czernikiewicz - Prezes
 • not. Maria Olszewska - Wiceprezes
 • not. Beata Bałaban
 • not. Wiesława Górecka
 • not. Marzanna Korolewicz
 • not. Mirosława Kowalik
 • not. Dobrosława Kuniewicz
 • not. Leszek Pietrakowski
 • not. Ryszard Szałachowski

Przedstawiciel Izby Notarialnej w Szczecinie w Krajowej Radzie Notarialnej:

 • not. Barbara Nintza (Szczecinek)

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Ewa Biskupska2014-04-01 08:55
Ostatnia zmiana:Ewa Biskupska2015-09-25 10:50
Publikacja:Ewa Biskupska2014-04-01 08:55
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.