Izba Notarialna w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 189/1
71-325

Szczecin

tel.:
(91) 487 69 83
(91) 487 69 39
(91) 487 64 03
fax.:
(91) 487 64 03

NIP: 851-289-96-57

Rachunek bankowy: 37 1050 1559 1000 0023 1150 0371

WALNE ZGROMADZENIE NOTARIUSZY

Walne Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy zwołuje, w pierwszym kwartale każdego roku, Rada Izby Notarialnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały Rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład Izby.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej należy:

  • wybór Prezesa i Wiceprezesa oraz pozostałych członków Rady Izby Notarialnej,
  • wybór członka Krajowej Rady Notarialnej,
  • wybór notariuszy do Sądów Dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej,
  • uchwalenie budżetu,
  • ustalenie składek na określone cele,
  • załatwienie innych spraw w zakresie działania notariatu.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Ewa Biskupska2014-04-01 08:54
Ostatnia zmiana:Ewa Biskupska2014-05-19 15:12
Publikacja:Ewa Biskupska2014-04-01 08:54
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.